OPTOMAN

OPTOMAN (OPTOMENAS, UAB) įgyvendina projektą „OPTOMENAS UAB eksporto galimybių plėtra“ (Paraiškos Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0253), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Optomenas“ yra 2017 m. įkurta inovatyvi įmonė, kurios pagrindinė veikla – optinių element gamyba. Šiuo metu UAB „Optomenas“ didžiąją gaminamos produkcijos dalį eksportuoja. Įmonė identifikavo, kad siekiant didinti eksporto apimtis esamose rinkose ir patekti į naujas rinkas, yra būtinas įmonės žinomumo didinimas užsienio šalyse. Todėl dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose yra numatytas kaip vienas iš pagrindinių eksporto skatinimo būdų. Šiam tikslui pasiekti UAB „Optomenas“ nusprendė teikti paraišką projektui pagal priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ įgyvendinti.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kuriame lietuvos ateiti kartu lvpa“

Projekto tikslas:

Didinti OPTOMENAS UAB naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą

Projekto uždavinys: Padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą

Sutarties pasirašymo data: 2019 m. birželio mėn. 12 d.

Projekto biudžetas: 87 168,00 EUR

Skirtas finansavimas: 43 584,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 43 584,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2019 liepos mėn. 30 d. - 2021 m. liepos mėn. 30 d.