OPTOMAN

OPTOMENAS, UAB is implementing a project "Export Development of OPTOMENAS, UAB" (No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0253) to increase its competitiveness in the export market by presenting its' production at international trade fairs.

OPTOMAN is an innovative high-tech company that was founded in 2017. The majority of the company's production - optical components - is being exported globally. Increased brand awareness in foreign markets is needed to induce further growth of the company's export capabilities. To achieve this goal, OPTOMAN will be participating at international trade shows.

Funding Organization: European Regional Development Fund

Funding Tool: “New Opportunities LT"

Total Project Amount: 86 908,00 EUR

Allocated EU structural funds: 43 454,00 EUR

Project Duration: 2019 July - 2021 June (extended to 2023 April)

 

 

OPTOMAN (OPTOMENAS, UAB) įgyvendina projektą „OPTOMENAS UAB eksporto galimybių plėtra“ (Paraiškos Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0253), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Optomenas“ yra 2017 m. įkurta inovatyvi įmonė, kurios pagrindinė veikla – optinių elementų gamyba. Šiuo metu UAB „Optomenas“ didžiąją gaminamos produkcijos dalį eksportuoja. Įmonė identifikavo, kad siekiant didinti eksporto apimtis esamose rinkose ir patekti į naujas rinkas, yra būtinas įmonės žinomumo didinimas užsienio šalyse. Todėl dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose yra numatytas kaip vienas iš pagrindinių eksporto skatinimo būdų. Šiam tikslui pasiekti UAB „Optomenas“ nusprendė teikti paraišką projektui pagal priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ įgyvendinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis lėšomis.

Projekto tikslas:

Didinti OPTOMENAS UAB naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą

Projekto uždavinys: Padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą

Sutarties pasirašymo data: 2019 m. liepos mėn. 30 d.

Projekto biudžetas: 86 908,00 EUR

Skirtas finansavimas: 43 454,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 43 454,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2019 liepos mėn. 30 d. - 2021 m. birželio mėn. 30 d. Projekto įgyvendinimo trukmė pratęsta iki 2023 m. balandžio mėn.